Tietosuojaseloste - Tepjotekijät

Tämä on TEPJO Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.2.2020.

Rekisterinpitäjä
TEPJO Oy (y-tunnus 2812826-8)
Konekuja 1, 92120 Raahe
rekry@tepjo.fi
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Teemu Martikainen, toimitusjohtaja

Rekisterin nimi
TEPJO Oy:n työnhakija- ja työsuhderekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri sisältää kerättyä tietoa työnhakijoista sekä TEPJO Oy:n työsuhteessa olevista henkilöistä. Henkilöltä on pyydetty suostumus henkilötietojen keräämiseen. Henkilöstä kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä henkilön soveltuvuutta hänen hakemaansa tai tarjolla olevaan työtehtävään.

Rekisterin tietosisältö
Työnhakijan tai -tekijän tiedot: etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, veronumero, puhelinnumero, syntymäaika, kuva, koulutus, kielitaito, nykyisen ja aikaisempien työsuhteiden kesto ja tehtävä, suosittelijat. Rekisteriin kerätään lisäksi TEPJO Oy:n edustajan ja työntekijän välisessä viestinnässä ilmi tulleita uusia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaalta esim. www-yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa henkilö itse luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietolähteenä toimii asiakasyrityksen ja TEPJO Oy:n välinen viestintä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan vain työnhakijan tai -tekijän kannalta tärkeille TEPJO Oy:n asiakasyrityksen työntekijöille, jotka vastaavat avoinna olevan työpaikan rekrytoinnista. Tietojen luovutukseen pyydetään henkilön suostumus.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennetut tiedot ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa arkistokaapissa. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. TEPJO Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Scroll to Top